Wording a City Space: Participants' original responses to the discussion

back__home page

scroll down for english

 

1. În ultimii 20 de ani, Chişinăul s-a transformat dintr-un oraş de tip socialist în unul de tip capitalist. Oraşul nu mai aparţine oamenilor.

În următorii 20 de ani, Chişinăul nu va aparţine oamenilor!

Mi se pare un pic exagerat. Peste 20 de ani eu voi avea 44.

...looks better though...

Chişinău – comunisto-porno-democratic!

Capitalist mai puţin... şi nici nu cred că va mai fi capitalist, dar într-un fel e administrat de oameni.

Se exagerează un pic cu construcţiile, dar totuşi trebuie să se modernizeze.

Look in the mirror. Go in. Go out.

 

2. Un stil stalinist nou – turnuri din sticlă şi plastic. Puterea capitalului a înlocuit puterea statului.

Fie ce-o fi, dar la Mc Donald’s hambugregii şi cartofii free îs buni, cum n-ai da.

Băi, da de la hamburgeri te îngraşi ca Urecheanu – fost primar de Chişinău, iaca Chirtoacă nu mănâncă hamburgeri.

Oricum toate barurile sunt pline permanent.

Enjoy the silence. McD. Pigs don’t cry.

Friguşor the best!

Stilul e de fapt voroninist.

Asta e, vrem nu vrem, influenţe apar şi vor apărea permanent şi bere se va consuma în continuare.

... for a change...

 

3. Suprafeţele de oglinzi ale arhitecturii urbane reflectă ideologia şi procesele sociale din Moldova contemporană. Suprafeţele de oglinzi sunt mai frumoase decât pereţii decojiţi.

Aşa de faine încât ar merge să fie puse şi pe pământ în loc de asfalt.

Oglinda ajută!!!

Dă-i o palmă celui din oglindă.

Arhitectură modernă...

Oglinzile reflectă zâmbetele trecătorilor.

Oglinda dă iluzia unui oraş mai mare.

None of them reflects our real identity.

В белых туманах скроются
Чёрные города

 

4. Reparaţia euro este şi ea frumoasă, dar este dăunătoare sănătăţii. Sănătătatea oamenilor e folosită în scopul acumulării de capital.

Ca în circuitul apei în natură.

Tot ce îţi pare bun întotdeauna este dăunător, mai bine reparaţie moldovenească?

Mâncaţi mai multă ceapă şi faceţi pereţii cu lut!

Da ce nu aduce daune în ziua de azi?

Păi daunele ne pasc la orice colţ, or este cazul să le luăm în serios sau mai bine să vedem lucrurile cu mai mult optimism?

Папрыгунья стрекоза
Лето красное отпела...

Marginal poor people mentality affect... they want what they’v always missed

 

5. Industria sovietică a fost inamicul numărul unu pentru ecologie, acum acesta este societatea de consum. Noi consumăm fără probleme deoarece nu ştim procesul producerii.

Să ştii de exemplu că persoanele care lucrează în fabricile de produs cârnaţi nu-l consumă nici în ruptul capului.

Eu dacă aş lucra la fabrica de bere şi aş cunoaşte procesul producerii oricum aş consuma bere/pivă.

N-aş vrea să mor sănătos.

Not only black and white thinkings. Sometimes it looks fucking…

Procesul producţiei acum devine cunoscut, chiar dacă e dăunător, dar în perioada sovietică nu se dezvăluia nimic din ce se întâmpla în dosul cortinei.

Şi indiferent de faptul că deja se cunoaşte procesul producţiei, indiferenţa face ca produsul să fie consumat în continuare.

O conştiinţă a consumatorului apare în timp.

 

6. Posibil încălţămintea ta este fabricată în Asia, în fabrici care exploatează copiii şi poluează mediul înconjurător. Dar eu nu mi-am cumpărat încălţăminte din Asia, ci din piaţa noastră. Oamenii trebuie să aibă surse de venit.

Încălţămintea bună se găseşte şi la second-hand.

O murit trei câini. Eu port încălţăminte frumoasă, propui să umblu desculţ?

I have adidas.

It’s hard to think at justice while surviving.

Oamenii achită preţul pe care şi-l permit, asta e realitatea.

Prefer să-mi respect picioarele care mă poartă zilnic pe unde vrea muşchiul meu aşa că i-au încălţăminte de calitate şi rezistentă în timp, chiar dacă e mai scumpă.

 

7. Să vinzi nu e acelaşi lucru ca şi munca la fabrică. Nu cred că vânzătorul lucrează tot atât cât şi muncitorul, însă soarta ta e mâinile tale.

Tu însuţi alegi dacă e să faci mâncare şi să nu mănânci, sau să nu faci mâncare, dar să fii sătul.

La prima vedere îţi pare că tu alegi, de fapt nu alegi decât foarte rar.

Respectaţi munca vecinului!

Soarta e definită, dar momentul de a alege pe ce cale să mergi există!

Totul se vinde, se cumpără totul.

 

8. Oamenii nu sunt constrânşi într-o societate neoliberală, ei put să-şi pună geamuri la balcon sau să strice ferestrele guvernului. Personalitatea are dreptul să se exprime prin proprietatea privată.

Dacă o are.

O are...

Măcar ceva în 20 de ani!

Individul decide hotarul proprietăţii private, în dependenţă de capacităţi o poate extinde şi la cea publică.

 

9. Colectivismul sau proprietatea de stat sunt ostile personalităţii. Oricum, majoritatea intervievaţilor au spus că monumentele sunt cele mai importante în spaţiul urban, însă acestea nu pot fi private.

Iese că un monument instalat de către stat oricât de fain ar fi, oricum va fi ostil va fi ostil doar pentru simplu fapt că e al statului?

Băi, tu pui întrebări la care eu unu nu am răspuns.

Hai să squatăm Casa Armatei!

I want Kotovsky monument in my garden.

And they are not private, as far as i know. Can’t see the link here.

Desigur că nu.

Asta e neglijenţa şi indiferenţa provocată de incultură disctruge imaginea artistică care ne asigură hrana spirituală.

 

10. Dacă nu sunt proprietatea nimănui, nimeni nu are grijă de ele. Împreună trebuie să avem grijă de ceea ce este important pentru noi.

Trebuie de mers la fotbal. Chiar dacă ştim că Moldova o să piardă 3-0 sau 6-1!

Sau chiar dacă n-ai bani, trebuie de mers la fotbal numai cu Nicoleta.

Nu tăieţi copacii, sădiţi iarbă!

Nature in prison, that’s the freedom of city.

Da, într-adevăr este o chestie care ţine de o sensibilitate şi de un cod moral personal.

 

11. Proprietatea privată diferă de proprietatea colectivă. Scările de bloc, care au cod la uşă sunt mai curate şi mai sigure. Poţi să tratezi proprietatea ca pe a ta, doar în cazul în care este înstrăinată.

Când împrumuţi cuiva nişte bani, ştii oricând că poţi să-i ai.

… yes, but communal property is changed and punished by the state differently.

Mai avem mult până să ajungem la posibilitatea de a lăsa uşile deschise...
Если у вас нету дома
Пожары ему не страшны

 

12. Moldova pentru moldoveni. Jumătate din moldoveni muncesc după hotare, ei nu achită impozite. Banii lor se investesc în consum, nu în dezvoltarea infrastructurii sociale.

Unde îi dreptatea?

Eu consum. Asta îi dreptatea!

Aştept paşaportul românesc!

De ce poliţiştii au vestă verde?

Problema cu plecatul peste hotare e foarte delicată.

Dacă ar fi create condiţii decente de trai în ţară, lumea nu ar mai pleca, dar atunci când cu salariul nu-ţi poţi acoperi cheltuielile pentru minimul necesar... care ar fi soluţia?

 

13. Consumul este un lucru bun. Economia Chişinăului se bazează pe consum. Acum Chişinăul trece printr-o nouă eră a industrializării – industria frumuseţii şi distracţiilor.

Ce va urma?

Multă pace şi linişte va urma.

Chişinău – capitală europeană.

Let’s eat our TVs.

E important frumuseţea să fie definită într-un fel sau neglijată, însă fără a propune un model pentru toţi.

 

14. Majoritatea intervievaţilor au spus că Chişinăului îi lipseşte un aquapark. Acesta ar fi spaţiul public ideal. Spaţiul public este spaţiul unde oamenii se întâlnesc. Industria plăcerii a aquaparkului îţi acaparează toată atenţia.

Primul pas a fost făcut. La Muzeul Naţional de Etnografie a fost recent inaugurat vivariusul. Poţi crocodili, pitoni, struţi etc. De aici până la aquapark cu delfinariu se poate ajunge uşor.

Aquapark? Da nu nafig.

Daeoş Aquapark. Disneyland şi iarbă legalizată!

What about the sea in Chişinău?

Удивутельный вопрос - почему я водовоз?
Потому что без воды и ни туды и ни сюды

Dacă ai nevoie de cultură te duci la muzeu, distracţia o cauţi în altă parte.

 

15. Interacţiunea e mai curând un conflict decât o plăcere. Neoliberalismul este războiul împotriva tuturor. În acest război, oamenii învaţă să-şi atingă scopurile. Mă întreb dacă ei sunt în stare să înţeleagă care este interesul comun şi să lupte pentru acesta.

Cică pentru asta există facebook-uri, skype şi toate astea, dar aşa e oare?

Ei bine, facebook tu n-ai.

Ucide mass-media din capul tău şi odată cu ea o să dispară şi toate conflictele.

 

Special thanks to Natalia Graur for extracting the texts from the postcards after the performance.

 

 

translation

1. For the past 20 years Chisinau turned form a social capital to a capitalist periphery. The city does not belong to people any more.

Chisinau will not belong to people in the next 20 years!

It seems a bit exaggerated to me. In 20 years I will turn 44.

...looks better though...

A communist – porn – democraticChişinău!

Less capitalist...I don’t think it will even be capitalist, someway governated by people.

It’s a bit exaggerated with all this new constructions, but it still has to be up–to-date.

Look in the mirror. Go in. Go out.

 

2. New Stalinist style – towers made of glass and plastic. Financial capital hegemony replaced state hegemony.

No matter what, the hamburgers and the fried potatoesat Mc Donald'sare good.

Dude, because of the hamburgers you get fat just like the former mayor of Chisinau - Urecheanu, look at Chirtoaca he doesn’t eat hamburgers.

However all the bars are always full.

Enjoy the silence. McD. Pigs don’t cry.

Friguşor is the best!

The style is actually voroninist.

That’s it, even if we want it or not, influences appear and will permanently appear and beer will still be drunk.

... for a change ...

 

3. Mirrored surfaces of urban architecture reflect ideology and social processes of contemporary Moldova. Mirrored surfaces are nicer than ragged walls.

So nice that they would go to be put on the soil instead of on asphalt.

The mirror helps!!

Give a slap to the one in the mirror.

Modern Architecture ...

Mirrors reflect the smiles of the ones passing by.

The mirror gives the illusion of a larger town.

Neither talks about our true identity.

Dark cities hide in the white, smoky fog.

 

4. Faux finish also looks beautiful but this beauty causes harm to your health. So financial growth is taxing the health of the people.

Just like the water cycle.

Everything that seems to be good is harmful, would a moldovian restoration be better?

Eat more onions and make the walls out of clay!

What isn’t harmfull nowadays?

Damage is everywhere around us, is it appropriate to think about it seriously or better try to see things more optimistic?

The cricket in delight,
Singing passed the summer right...

Marginal poor people mentality affect... they want what they have always missed

 

5. Soviet industrialization was № 1 threat to the environment. Today, consumption becomes threatening. We consume with ease if we do not know the specificities of production.

You must know that people working in the sausage factories never eat sausages.

If I had worked in a beer factory and I knew the process of making it, I would drink it either way.

I don’t want to die healthy.

Not only black and white thoughts. Sometimes it looks fucking…

The production process now becomes known, even if it is harmful, during the soviet period nothing that happend behind the scenes was revealed.

And no matter that the process is known, indiference makes it so that the product is still consumed.

A consumer awareness occurs over time.

 

6. Your shoes are possibly made in Asia at the factory using child labor and polluting the environment. But I purchased my shoes at our market, not in Asia. Our people also have to make their living.

Good footwear can be found in second-handed places too.

They killed three dogs. I wear nice shoes, do you propose to walk barefoot?

I wear Adidas.

It's hard to think of justice when it is about surviving.

People pay the price that they afford, that's the reality.

I prefer to respect my feet that carry me on a daily basis where my muscle wants, so I buy quality and durable footwear, even if it is more expensive.

 

7. Trading is not the same as working at a factory. I do not think that a salesman has an 8-hour workday. But his fate is in his hands.

You choose yourself if you do or do not eat, or maybe don’t make food, but be full.

At first glance you seem that you choose, actually you rarely choose.

Respect your neighbour’s work!

Fate is defined, but the moment of choosing what way to go exists!

Everything is to be sold, everything is to be bought

 

8. People are not restricted in a neoliberal society. They can enclose their balconies in glass or break the windows of the Parliament building. Individuals have right to express themselves through their private property.

If one has a private property.

One has ...

At least something in 20 years!

The person decides the boundary of the private property, depending on his capabilityhe can extend it to the public one.

 

9. Collectivism and state property were always hostile to the individual. However, most of the surveyed chose historical sites as the more significant from the list of architectural structures and monuments. They cannot be private, can they?

It shows up that a monument installed by the state however nice would it be, will be hostile anyway, will be hostile just because it's the state’s monument?

Dude, you put questions to which I have no responses.

Let's Squat The Army House!

I want the Kotovsky monument in my garden.

As far as I know they are not private. I can not see the link here.

Of course not.

That's inadvertency and indifference caused by the lack of culture. Destroy the artistic picture that assures us spiritual food.

 

10. If they are nobody’s property then nobody will take care of them. We together have to take care of what is important for all of us. Which type of property is suitable for this?

We should go watch football. Even if we know that Moldova will loose 3-0 or 6-1!

Even if you don’t have money, you have to go watch football with Nicole only.

Don’t cut the trees, plant grass!

Nature in prison, that's freedom for the city.

Yes, it is indeed a matter of sensitivity and a personal moral code.

 

11. Collective property is different from communal property. Apartment complexes which have keycodes on their entrance doors are always cleaner and safer. To treat the collective property as your own is possible when it’s separated from others.

When you lend someone some money, you know you can have them.

... Yes, but the common property is managed differently by the state.

We’ve got long until the possibility of leaving our doors open ...

If you don’t have a house, there’s nothing to get burned.

 

12. Moldova is for Moldavians only. But a half of Moldavians are working abroad and they do not pay taxes in Moldova. Their money is invested into a private consumption not into the development of social infrastructure.

Where’s justice?

I spend, I consume. This is justice!

I’m waiting for the romanian passport!

Why do the policemen wear a green jacket?

Leaving the country is a delicate problem.

If we had the basic living conditions created in the country, people wouldn’t leave, but when your salary can not cover the minimum necessary ... would that be the solution?

 

13. Consumption is a good thing. Chisinau’s economy is based on consumption not on production. Today is a new industrial age for Chisinau – the age of beauty and entertainment industry.

What’s next?

A lot of peace and silence.

Chişinău – a European capital.

Let’s eat our TVs.

It is important to define beauty in one way or to be neglected, but without proposing a model for all.

 

14. Most of the surveyed said that Chisinau lacks of waterparks. It would be an ideal public space. Public space is a place where people can see each other and communicate. Instead, a pleasure industry of waterpark fully absorbs your attention.

The first step was taken. At The National Museum of Ethnography a vivarium was recently inaugurated. You can see the crocodile, python, ostrich, etc.. From here the water park with dolphins can be easily reached.

Aquapark? No shit.

Do you fucking give us an Aquapark. Disneyland and legalized weed!

Yes, a sea in Chisinau?

A surprising question here- why do i carry water dear?
Without water running near, life has got no meaning here.

If you need culture, you to go to the museum, look for fun elsewhere.

 

15. Interacting with other people results rather in a conflict then a pleasure. Neoliberalism is a war against everyone. In this war people learn to pursue their own interests. I wonder if they can see their common interests and learn how to fight together.

It is said that this has facebook and skype made for, is it so?

Well you don’t have a facebook account.

Kill the media in your head and all the conflicts will dissapear instantly.

 

 

Special thanks to Sandu Macrinici for translation.

back__home page